KEFE

A survey adatfelvétel lezárulta

Annak feltérképezésére, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre helyi szinten a mikroközösségek kialakítására, illetve ezek hiányát mennyire érzékelik a különböző Közép-Kelet-európai országokban, nagymintás kérdőíves lekérdezést végeztünk.

A kvantitatív, kérdőíves survey adatfelvételre, illetve a kvalitatív kutatás-elemekre (interjúk, fókuszcsoportok, mentális térképezés) 2018. május-júniusában került sor – ennek során összesen több mint ötszáz, a helyi társadalmi életre rálátó informátorral (önkormányzati dolgozók és helyi civil szervezetek munkatársai) készült kérdőíves interjú online és nyomtatott formában is. A válaszadók Magyarországról, illetve egyenlő arányban Romániából, Szlovákiából és Szerbiából származtak; a lekérdezés során figyelembe vettük a reprezentativitás egyes szempontjait. A válaszadók a helyi életben valamilyen fontos társadalmi funkcióval rendelkező, aktív személyek. Az ő megszólításukra azért van szükség, mert a kérdőív célja épp annak feltérképezése – amellett, hogy a vizsgált témában milyen helyi problémák, kérdések merülnek föl – hogy ezek megoldására milyen helyi humánerő áll rendelkezésre (kik alkotják ezt a társadalmi csoportot, s ami még fontosak, milyen súlyosnak értékelik a vonatkozó problémákat, továbbá, hogy mennyire mobilizálhatók e problémák megoldására)