KEFE

Beszámoló a tanulmányútról I.

2018. szeptember 7-én tanulmányútra került sor az EFOP-5.2.2-17 projekt keretei között a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete szervezésében. A Ruzsára szervezett tanulmányúton olyan helyeket kerestünk fel, ahol aktív, mikroközösségi szerveződésekből származó civil élet található. A kitűzött célunk az volt, hogy olyan, városi és vidéki közösségeket ismerjünk meg, amelyek valamilyen szempontból jó példának számítanak vagy abban, hogy hatékonyan tudnak együttműködni egy településfejlesztési cél érdekében és/vagy abban, hogy milyen módszerekkel érik el, milyen közösségi döntéshozási módokkal érik el ezeket a céljaikat.

A tanulmányút során a helyi idegenvezetők bemutatták, hogy a közösség különböző társadalmi csoportjainak a döntési folyamatokba történő bevonásával a nyilvánosság teljes spektruma betekintést nyerhet a döntéshozatali mechanizmusok összetettségébe és bonyolultságába, megismerheti, mennyi kritériumnak kell érvényesülnie, mennyi véleményre és érdekre kell tekintettel lenni.