KEFE

Beszámoló műhelymunkáról V.

2018. október 4-6 között sor került az „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt ötödik hálózat építő workshopjára.

A műhelymunka azt követően került megszervezésre, hogy összeállt a primer adatfelvétel eredményeiből készített tanulmány-rész, amely tartalmazza a kutatási módszertan pontos bemutatását, a kutatás operatív lebonyolításának ismertetését, a válaszadók demográfiai helyzetét és megoszlását a különböző demográfiai változók mentén, továbbá azt, hogy a korábban kitalált, családdal összefüggő problémaköröket mennyire tekintik számottevőnek a válaszadók a különböző országokban.

A workshop fő tanulsága a feldolgozott információk alapján az volt, hogy a legnagyobb helyi problémának általában a munkaerő-piaci helyzetet (munkanélküliség, munkaerőhiány), valamint a demográfiai változásokat (elöregedés, elvándorlás) tartják a válaszadók. Ezek mentén a műhelymunka arra készítette fel a kutatási jelentést író csoportot, hogy a következő alkalommal prezentálásra kerülő végleges tanulmányban már ezeket a dilemmás pontokat is pontosan megjelenítsék.