KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról IX.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2019. március 12. é 14. között.

A hálózatépítő workshop célja az volt,  hogy megismertesse a résztvevőkkel a szomszédünnep, mint közösségi élmény és közösségösszetartó esemény jógyakorlatait, melyet tovább vihetnek saját közösségeikbe.

A workshop három napja során a résztvevők áttekintették a szomszédünnepek intézményét, megkeresték a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel, és beszámoltak saját tapasztalataikról. Ezalapján nagy mértékben segítették elő a javaslatcsomag összeállítását. A résztvevők a workshop során megállapították, hogy az ideális együttéléshez nélkülözhetetlen a közelünkben élőkkel kialakított kapcsolatok, a rendszeres kommunikáció és az ismeretségek kölcsönös ápolása. Erre teremt alkalmat a szomszédünnep, miközben a kezdeményezés a közös területen, lakótelepen stb, élő különböző társadalmi csoportok, különböző generációk között is hidat építhet. A szomszédok közötti tolerancia növelése révén a közösségeken belül a konfliktusok is csökkenhetnek, mindez pedig a mikro és makro társadalmakban a békés együttélést segíti elő. A szomszédünnep hatása messzebbre is nyúlhat az évről évre megrendezett közös szórakozási lehetőségnél. A helyiek között kialakuló kölcsönös segítségnyújtás hálózata révén nem csak a személyes kapcsolatok száma nő meg, hanem az olyan jelentős interakcióké is, mint a szomszédi szívességek. Ennek segítségével akár a „sharing economy”, azaz a „közösségi gazdaság” rendszere is kialakulhat a környéken élők között. Bár nem szükségszerű, de egy kerületi, vagy városi szintű szomszédünnep megvalósulásában segítséget nyújthat, ha az önkormányzat partneri szerepet vállal az esemény során.

A szomszédünnep fő célja tehát közösségi programok nyomán a helyiek közötti kapcsolatok ápolása a békés és biztonságos együtt élés érdekében.

A műhelymunka hasznosulása mind a megvalósítandó szakmai munka, mind az egyes nemzetközi partnerszervezetek szempontjából hasznosnak bizonyult, valamint illeszkedett a projektcélokhoz, és hozzájárult a közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködéséhez, tapasztalatcserék erősítéséhez.