KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról X.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2019. április 24. és 26. között.

A hálózatépítő workshop célja az volt, hogy a résztvevő hazai és nemzetközi szervezetek képviselői a műhelymunka három napja alatt megismerhessék a társasházakat, mint sajátos közösségi formát, az ilyen közösségek szervezésének módjait, közösségmegtartó erejét, majd ezután megkereshessék a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel és beszámolhassanak saját tapasztalataikról.

A műhelymunkák során előadások, csoportos foglalkozások és viták során dolgozták fel a résztvevők a témát. Tapasztalataikból kiszűrhetjük, hogy a társasház egy egyedi, hazai jogi forma, mely a közös- és magántulajdon egy sajátos egységét alkotja. A társasházi forma révén lakóközösségi fórum jön létre, amely elősegíti a tulajdonosok közötti kommunikációt. Így, az interakciók további, az épületet érintő kérdésekre és lehetőségekre is hatással lehetnek. A társasházak közössége akár saját családi programokat is szervezhet, ahol tovább erősödnek a személyes kapcsolatok. A tulajdonosok esetleg olyan pályázatokból, vagy önerőből történő fejlesztésekre is vállalkozhatnak közösen, amelyek minden lakónak előnyére lehet. Összefogással a lakók érdekérvényesítése s hatékonyabb lehet, amennyiben az önkormányzat, vagy valamely más fél felé élnek jogos panasszal.