KEFE

Közösségi akciók szervezése

Egy közösségi tevékenységek legérdekesebb része az akciók szervezése. Ezeknek a közösségi beavatkozásoknak három típusát szokták megkülönböztetni: 1. helyi fejlesztés; 2. társadalmi tervezés; 3. társadalmi akció

Helyi fejlesztés alatt a nyugodt, „beszélgetős” módszereket, akciókat értjük. Ilyenek lehetnek például: 

   Közösségi felmérés, amikor minél több embert bevonnak a helyi cselekvésbe a környéken. A felmérés előkészítése, megszervezése megindítja a gondolkodást közös ügyekről, problémákról. A felmérés elkészítésének végén előáll egy lakossági cselekvési terv, összecsiszolódik a szervező csapat és a felmérésben részt vevő helyi lakosság. Ez után közösen tehetnek azért, hogy az együtt meghatározott cselekvési tervnek megfelelően alakuljon lakóközösségük, településük jövője.

       Jövőműhely, melynek során a közösség tagjai együtt alkotják meg jövőképüket. 

       Állandó „célcsoportok” bevonása: gyerekek, idősek, pedagógusok, civil szervezetek 

Majd minden területet érintő kérdésben megszólíthatóak az ott élő gyerekek (rajz és fogalmazásverseny, színdarab, egyéb produkció). A gyerekek kapcsán könnyebben szólíthatók meg a helyi pedagógusok és a szülők, idősek.  Érdemes folyamatosan keresni a kapcsolatot már meglévő és a területen tevékenykedő civil szervezetekkel (fórum, börze, akció stb).

   Párbeszédkör, ami a közösségi nyilvánosság rendszeres fóruma. A találkozóknak előre meghatározott témái vannak, amelyekre a közösség tagjai felkészülnek, hogy megismerjék és kicseréljék egymásnak a témáról alkotott véleményét. Így kialakul egy több szempontból átgondolt helyzetkép/álláspont. E módszer nemcsak konfliktus esetén alkalmazható, alapvetően élénk szellemi életet jelent, alkalmas a közösség összetartására és nyitottságának előmozdítására és fejlesztésére. 

    Tanulókör: emberek kis csoportja, amely hosszú időn keresztül újra meg újra összejön, hogy a terv szerint tanuljon vagy kulturális tevékenységet végezzen egy elismert vezető irányításával. Egy jó tanulókör alapja nem más, mint a kör vezetőjének és résztvevőinek együttes tudása, jó tananyagokkal párosítva. (Pl. Öko-körök a világban)

Társadalmi akciók alatt a „radikális” módszereket értjük. Ezek a nyomásgyakorlás különböző eszközei.

Ezek lehetnek:

      Mások aktivitását használjuk fel a saját céljainkhoz. Például: részvétel a helyi önkormányzat által szervezett fórumokon, testületi üléseken, közmeghallgatásokon.

   Saját akciót kezdeményezünk. Ilyenek az aláírásgyűjtés, a helyi népszavazás, a helyi népi kezdeményezés, a demonstrációk, a fórumok/beszélgetések, a napilapok, folyóiratok szerkesztőihez küldött nyílt levelek, illetve a szervezetek alapítása