KEFE

Magyarország nagyon aktív a közösségi munkában, Budapest kevésbé

A szekunder adatelemzésünk eredményeként megállapítottuk, hogy az elmúlt évek során a helyi közösségekért végzett önkéntes munka Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít.

A magyar kormány a Nemzeti Önkéntességi Stratégia 2011-2020 programjával párhuzamosan a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételt végzett az önkéntesség helyzetéről, amely adatfelvételre 2011-ben és 2014-ben is sor került. Ez alapján azt mondhatjuk, a magyar 14 éven felüli és 75 év alatti lakosságból már 2014-ben körülbelül minden harmadik személy vett részt valamilyen önkéntes tevékenységben egy év leforgása alatt, ez független az életkortól, azonban az iskolai végzettséggel kissé emelkedik, és különösen a kisebb településeken élők aktívak a közösségi munkában, míg Budapesten az önkéntes, civil aktivitás sokkal alacsonyabb. A szakirodalmi források alapján ennek az érdekes jelenségnek a magyarázata az lehet, hogy a városokban nem átlátható a közösség mérete, és emellett nincsnek lehatárolt mikroközösségek, nem ismerik egymást az egymás mellett élők.