KEFE

Megállapodás a nemzetközi partnerrel

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, “Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretei között együttműködési megállapodást kötött a Regionalnog Udruľenja Građana “Ludaąpusta” azaz a Ludaspuszta Térségi Társulással.

Az együttműködés a projekt teljes időtartamára szól. A Ludaspuszta Térségi Társulás azért alakult meg 2006-ban, Hajdújáráson, hogy Szabadka melletti kistérség fejlesztéséhez, a hagyományaik őrzésében segédkezzen. Mindemellett 2008-től elkezdve a Helyi Termékek Kiállítása rendezvényen a helyi gazdaságokban készült termékeket mutatják be, 2013 óta ez kibővülve Hagyományok Téli Fesztiválja keretei között valósul meg. Tevékenysége során a helyi hagyományok tiszteletét és megőrzését, valamint a fiatalabb generációs számára tovább adást szorgalmazza. Hozzájárulva ezzel nem csak a régi korok emlékeinek ápolásához, hanem a kis és nagyobb közösségek, ezáltal a társadalom kohéziójának az erősítéséhez. A Ludaspuszta Térségi Társulás munkáját segíti, hogy kiterjedt kapcsolati hálóval rendelkezik, amelynek tagjai média, kormányzati szervek és civil szervezetek képviselői.

Elérhetőség:

Honlap: http://ludaspuszta.com/hu/