KEFE

SEGÍTÜNK A TANULÁSBAN! - ADAPTÁCIÓ A KORAI ISKOLAELHAGYÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

Pályázati kódszám: EFOP-5.2.4-17-2017-00004

Cím: „Segítünk a tanulásban! – Adaptáció a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával”

Pályázó (konzorciumvezető): Dél-Alföldi Regionális Társadalomtudományi Kutatási Egyesület

Konzorciumi tag: Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, Új Esély Közhasznú Egyesület

Szerződött támogatás összege: 299 051 491 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A projekt célja a korai iskola-elhagyás csökkentése és a hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatása innovatív, digitálisan támogatott módszertan alkalmazásával.
A korai iskola-elhagyás jelenségének és a hátrányos helyzetű tanulók lemorzsolódásának egyik legfontosabb oka az, hogy tantermi körülmények között nagyon nehéz hatékonyan foglalkozni a lemaradó tanulók felzárkóztatásával. Sőt, a felzárkóztató foglalkozásokon is nehézséget okoz az, hogy az egyes tanulók más-más területeken mutatnak lemaradást, és a felzárkózási ütemük is nagyon eltérő lehet.
Célunk egy innovatív módszertan megismertetését és bevezetését támogatni az érintett térségben működő, hátrányos helyzetű tanulók felzárkóztatásával, a korai iskola-elhagyás csökkentésével, az életen át tartó tanulás támogatásával foglalkozó szervezeteknél. A módszertan bevezetése nyomán a következő részcélokat kívánjuk elérni: – Jelentősen növelni, és hosszú távon is fenntarthatóvá tenni a tanulók érdeklődését és motivációs szintjét; – Hatékonyabbá tenni a felzárkóztatást azáltal, hogy minden tanuló a saját egyéni szükségletei szerint, saját ütemében haladhat; – Növelni a tanulási folyamatok eredményességét a jelen-idejű mérések, visszacsatolások által; – Növelni a felzárkóztatásban részt vevő tanárok, segítők motivációs szintjét új segéd-eszközök bevezetésével és a munkájuk eredményeiről szóló visszajelzések számának növelésével, amely ugyanakkor az adminisztratív terhelés csökkentésével jár együtt.
A projekt célcsoportját a korai iskola-lehagyás által veszélyeztetett, különböző felzárkóztatási programokban (pl. tanoda-program, stb.) részt vevő (hátrányos helyzetű) általános iskolai tanulók, és a velük foglalkozó tanárok, segítők, szervezetek képezik.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.10.27.