KEFE

Projekteredmények: Utca, Köz, Közöd Van Hozzá

Számos nagyszabású eredménnyel zárult a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete által vezetett Utca, Köz, közöd Van hozzá Transznacionális Jó Gyakorlatok Alkalmazása a Helyi Közösségek Módszertani Támogatására projekt, mely a közösségvezérelt helyi fejlesztésekkel és a mikroszintű közösségekben rejlő lehetőségek kutatásával foglalkozik. A projekt nemzetközi összefogásban vizsgálta az olyan alulról szerveződő közösségekeket, mint például a lakóközösségek, utcaközösségek, vagy a településrészek egyéb kisebb közösségei. Eredményként értékelhető, hogy a 4 nemzetközi partnerszervezet a projektidőszak alatt végig sikeresen együttműködve tudta elősegíteni a projektfolyamatot és támogatni a közös munkát.
A projekt fontos eredménye, hogy létrejöttek és a jövőben is alakulnak olyan helyi utcai szintű közösségek, amelyek megfelelő információk birtokában hatékonyan tudnak működni közös céljaik megvalósítása érdekében.
A projekt eredményeként elkészült egy nagyszabású nemzetközi kutatás a négy vizsgált régió országaiban létrejött utca szintű helyi közösségekkel a fókuszban és az ebből készült kutatási jelentés is publikálásra került.
A gyakorlati tudástranszfert biztosítandó 8 alkalommal tanulmányút, 12 alkalommal workshop (műhelymunka), 10 alkalommal közösségfejlesztő tréning és egy alkalommal nemzetközi konferencia került megrendezésre.
Kialakításra került egy a kutatáson és a gyakorlati tudástranszferen alapuló módszertani Ajánlásgyűjtemény, mely a döntéshozók figyelmébe ajánlott megoldási lehetőségeket összesíti.
Az projekt eredményeinek megosztására létrejött információs portál lehetőséget, és segítséget ad a potenciális és aktuális utcaközösségeknek a megfelelő működés és fejlődés fenntartására.
A projekt és az eredmények népszerűsítését elősegítendő televíziós és on-line kommunikációs tevékenység és kampányok segítették a sikeres munkát. Az audiovizuális kommunikáció eredményeként oktatófilmek, videó megosztó barát kisfilmek és társadalmi célú reklámfilmek is készültek.
Az Utca, Köz, közöd Van hozzá projekt eredményei segítik a közösségszervezőket abban, hogyan kell létrehozni egy ideálisabb közösséget, vagy hogyan tudnak az egy utcában lakók a saját közösségi terükért minél többet tenni.