KEFE

A kisközösségek léte a döntéshozók érdeke

A közösséghez tartozás előnyös mind a kisközösségek, mind a közösség tagjai számára, de az talán kevésbé evidens, hogy a kisközösségek milyen hasznot tudnak hajtani a politikai döntéshozók számára. A társadalmi csoportok és a politikai vezetés közötti összhang megtalálása miatt fontos volt, hogy ezeket a szempontokat kiemelten vizsgáljuk a szekunder kutatás során, és csoportosítsuk ezeket az előnyöket.

Az első ilyen előny, hogy a kisközösségek által meghozott, kis léptékű, de fontos döntések minőséginek döntéseknek számítanak: a sok résztvevő által hozott döntések minden résztvevőnek megfelel, a nagy többségnek kedvére van, ráadásul, tekintve, hogy a döntést a jelenlevő és jelen maradó közösség hozza, az a politikai változásoknak kevésbé kitett. Noha a döntéshozás lassabb nincs szükség egy döntést többször meghozni, a résztvevők érdekeltek a problémák megoldásában és kevésbé bürokratizált folyamatokként jellemezhetők a közös döntések. Mindemellett a közösségért végzett munka elkötelezettségen és önkéntességen alapul, nem fizetségért történik, így olcsó. Emellett a partnerség a politikai döntéshozás irányában bizalomnövekedést eredményez és így fokozza annak legitimációját.