KEFE

A közösség hiánya mindenütt felmerülő helyi problémának számít

A primer survey, tehát nagymintás kérdőíves kutatásunkban alkalmazott kérdőív fő kérdésblokkja az volt, amelyben különböző, a helyi közösséggel kapcsolatos probléma vonatkozásában kérdeztük válaszadóinkat. A feladatuk annak megállapítása volt, hogy az adott, felsorolt problémát mennyire tekintik számottevőnek a helyi kontextusban.

A válaszadásra 0-10-ig terjedő, tehát 11 fokú skála állt rendelkezésükre. A közösségfejlesztés vonatkozásában értékelendő, lehetséges helyi társadalmi problémákat az 1) alacsony közbiztonság, az 2) elöregedő népesség (amely magában foglalja az alacsony születésszámot és a kifelé történő vándorlást is a fiatalok részéről), a 3) beköltözök nagy száma, a 4) kiköltözők nagy száma, a 5) közösség hiánya, a 6) gondozatlan környezet és végül a 7) rossz minőségű oktatás jelentette. Nemzetközi összehasonlításban fontos megállapítani, hogy az eltérő országok lakói eltérőképp ítélték meg a felsorolt problémák mértékét, ez nagyon valószínű, hogy az országok közötti társadalmi-gazdasági eltéréseknek egyszerű folyománya. Románia és Szerbia mintánkba került válaszadói nem ritkán a 7-es pontszámot is meghaladták egy-egy probléma mértékének meghatározása kapcsán, ami – figyelembe véve a magyarországi 4-5 körüli átlagértékeket – jelentős különbségnek mondható. Szlovákia értékei ugyanakkor többnyire együtt mozognak a magyarral, bár a szlovákok a gondozatlan környezetet súlyosabb problémának tarják magyar társaikhoz képest, míg a magyarok az oktatás színvonalát értékelik sokkal alacsonyabbra, mint a szlovák válaszadók.