KEFE

A közösségi felmérés

Az utcaközösségek szervezése kapcsán stratégiailag fontos feladat a közösség tagjainak felmérése, véleményük, problémáik, igényeik becsatornázása céljából. A közösségi felmérés egy „ajtótól ajtóig” történő kutatás, amelyet maguk a közösség tagjai szerveznek és végeznek. A szomszédok keresik fel tehát egymást egy, a kezdeményezők által a közösségi beszélgetéseken összeállított kérdőívvel. A kérdőíven olyan kérdések és alternatívák szerepelnek, melyek az előzetes beszélgetések során merültek fel. Egy ilyen kérdőív azonban csak akkor hatékony, ha a vélemények mellett a hozzájuk rendelhető cselekvési kapacitást is feltárja. Ezáltal az adatok összegzése után pontosabban megindulhat a tervezés és a megvalósítás.

A közösségi felmérés folyamata: – a közösség tagjainak megkérdezése, hogy részt vennének-e egy felmérésben; – témák átbeszélése, kérdéssor összeállítása, melyet a közösség tagjai megvitatnak és jóváhagynak; – kérdőívek terjesztése;- kérdőívek beszedése, elemzése, értékelése; – cselekvési terv készítése a bevont küldős és belső partnerekkel együtt.

A leggyakrabban érintett helyi témák: A közösségi identitás. A közösség működtetése, külső megjelenése. Helyi tudás, erőforrások feltárása; új, közösségi szolgáltatások beindítása. Kapcsolati háló: önkormányzattal, a lakosság között. Elégedettség mérése a szolgáltatásokkal; a társadalmi és a civil részvétel helyi közösségi formái; az egymás ismerése, az együttműködés és a bizalom mértéke a közösség szereplői között. A helyi nyilvánosság, a közösségi média. Az önkéntes munka, a helyi cselekvési kapacitás felmérése. Egészségügyi, szociális, oktatási, közművelődési, szabadidővel és sporttal kapcsolatos problémák feltárása, új kezdeményezések. Környezet- és természetvédelem. Közös térhasználat, funkciók átcsoportosítása, a fejlesztési irányok és prioritások meghatározása.