KEFE

Az elkötelezett a helyi ügyek iránt, aki hazája és Európa iránt is elkötelezett

A gazdasági alapok nagyon fontosak a közösségfejlesztésben Adatfelvételünk kvalitatív szakaszában részben közösségfejlesztésben jártas szakemberekkel készítettünk interjúkat. Általános és közös megállapításuk az volt, hogy erős gazdasági alap nélkül (ilyen például a társasházi lakóközösség, helyi érdekképviseleti formáció, stb.) ezek a szerveződéseik csak tagjaik egymás iránti elköteleződéséből fakadhat, amely azt jelenti, hogy a tagok cserélődésével a közösségek meggyengülnek, […]

Read More

A népesség rendkívüli módon mobilizálható közösségfejlesztési akciókban

A népesség rendkívüli módon mobilizálható közösségfejlesztési akciókban A primer kutatásunk egyik fő kérdése annak megállapítása volt, hogy milyen mértékben mobilizálható Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában a helyi közéletben egyébként aktív és könnyen elérhető helyi lakosság (politikai, civil szervezet, különböző közösségi szervezetek munkatársai). Az eredmények azt mutatják, hogy átlagosan napi 2-4 órát szánnának szabadidőjükből a válaszadók […]

Read More

A közösség hiánya mindenütt felmerülő helyi problémának számít

A közösség hiánya mindenütt felmerülő helyi problémának számít A primer survey, tehát nagymintás kérdőíves kutatásunkban alkalmazott kérdőív fő kérdésblokkja az volt, amelyben különböző, a helyi közösséggel kapcsolatos probléma vonatkozásában kérdeztük válaszadóinkat. A feladatuk annak megállapítása volt, hogy az adott, felsorolt problémát mennyire tekintik számottevőnek a helyi kontextusban. A válaszadásra 0-10-ig terjedő, tehát 11 fokú skála […]

Read More

A survey adatfelvétel lezárulta

A survey adatfelvétel lezárulta Annak feltérképezésére, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre helyi szinten a mikroközösségek kialakítására, illetve ezek hiányát mennyire érzékelik a különböző Közép-Kelet-európai országokban, nagymintás kérdőíves lekérdezést végeztünk. A kvantitatív, kérdőíves survey adatfelvételre, illetve a kvalitatív kutatás-elemekre (interjúk, fókuszcsoportok, mentális térképezés) 2018. május-júniusában került sor – ennek során összesen több mint ötszáz, a helyi […]

Read More

Társasházak – városi mikroközösségek?

Társasházak – városi mikroközösségek? A szekunder adatelemzés során külön kitértünk annak vizsgálatára, hogy a társasházi lakóközösségek tekinthetők-e jól működő városi mikroközösségeknek. Noha számos ezzel ellentétes hatás sorolható, e közösségek gazdasági- és érdekközösségnek tekinthetők, és néhány esetben jó mintaként szolgálhatnak a városi mikroszintű közösségek számára. Magyarországon azok a személyek, akik egy meghatározott lakóépületben külön-külön lakással, vagy […]

Read More

Magyarország nagyon aktív a közösségi munkában, Budapest kevésbé

Magyarország nagyon aktív a közösségi munkában, Budapest kevésbé A szekunder adatelemzésünk eredményeként megállapítottuk, hogy az elmúlt évek során a helyi közösségekért végzett önkéntes munka Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít. A magyar kormány a Nemzeti Önkéntességi Stratégia 2011-2020 programjával párhuzamosan a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételt végzett az önkéntesség helyzetéről, amely adatfelvételre 2011-ben és 2014-ben is […]

Read More

A kisközösségek léte a döntéshozók érdeke

A kisközösségek léte a döntéshozók érdeke A közösséghez tartozás előnyös mind a kisközösségek, mind a közösség tagjai számára, de az talán kevésbé evidens, hogy a kisközösségek milyen hasznot tudnak hajtani a politikai döntéshozók számára. A társadalmi csoportok és a politikai vezetés közötti összhang megtalálása miatt fontos volt, hogy ezeket a szempontokat kiemelten vizsgáljuk a szekunder […]

Read More

Mi jellemzi az alulról építkező társadalmakat?

Mi jellemzi az alulról építkező társadalmakat? A feldolgozott szakirodalmi források alapján összesítettük azokat a meghatározó tényezőket, amely alapján a hatékonyan működő mikroszintű társadalmakat, adott esetben az utcaközösségeket definiálni tudjuk. A jól működő közösségek első tulajdonságát a többszintű hatalomgyakorlás jelenti, vagyis az, hogy a politika és a közösség összeér: a megválasztott vezetők ellenőrzik a nem megválasztott […]

Read More

Utcaközösségek – alulról építkező közösségek jellemzői

Utcaközösségek – alulról építkező közösségek jellemzői Szekunder kutatásunk első eredményeiként feltérképeztük az alulról építkező társadalmakról szóló elméleti irodalmak fő megállapításait. A civil társadalom koncepcióját Alexis de Tocqueville 1800-as évek elején született írásától eredezteti a szakirodalom, amelyben főleg az USA északi államaiban tevékenykedve, az amerikai demokrácia működését mutatta be és elemezte. Az erős civil társadalom, az […]

Read More

Megállapodás a nemzetközi partnerrel

Megállapodás a nemzetközi partnerrel A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, “Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretei között együttműködési megállapodást kötött a Mládeľ za Údolie Bodvy Fiatalok a Bódva-völgyéért Polgári Társulással a projekt minél sikeresebb és eredményesebb megvalósítása érdekében. Az együttműködés a projekt teljes […]

Read More