KEFE

A gazdasági alapok nagyon fontosak a közösségfejlesztésben

Adatfelvételünk kvalitatív szakaszában részben közösségfejlesztésben jártas szakemberekkel készítettünk interjúkat. Általános és közös megállapításuk az volt, hogy erős gazdasági alap nélkül (ilyen például a társasházi lakóközösség, helyi érdekképviseleti formáció, stb.) ezek a szerveződéseik csak tagjaik egymás iránti elköteleződéséből fakadhat, amely azt jelenti, hogy a tagok cserélődésével a közösségek meggyengülnek, hiszen a személyes kapcsolatok eltűnnek a rendszerből.

Ezért a gazdasági alapokra helyezés mindenképpen fontos, ha nem is elsőszámú és legelőször megoldandó kérdés a mikroszintű közösségformálás során. A helyi gazdaság, legyen szó akár egy városi kerületrész, vagy egy-egy kisebb település gazdaságáról, nem működik erős és jól működő helyi társadalom nélkül, hiszen e nélkül a kapcsolaterősség nélkül a gazdasági tevékenységek kiszerveződnek a helyi viszonyokból és kiszolgáltatásra kerülnek erősebb gazdasági szereplőknek. A helyi szintű gazdaság soha nem tud a globális aktorok nyomába érni, az erős helyi társadalom azonban letéteményese a helyi gazdaság prosperálásának – állították a megkérdezettek.