KEFE

Befejeződtek a közösségfejlesztő tréningek

Befejeződtek a közösségfejlesztő tréningek, melyeket a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jó gyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt során bonyolított le a tapasztalatok megosztása és a disszemináció érdekében.
A Közösségfejlesztő tréningek célja, hogy a projekt során megszerzett tapasztalatok, jó gyakorlatok, módszertanok a disszemináció érdekében eljussanak a hazai lokális közösségekhez, helyi lakossághoz, akik aktívan részt vállalnak vagy szeretnének aktívan részt vállalni a lokális közösségük fejlesztésében, valamint a közösségfejlesztő szakemberekhez, facilitátorokhoz.
A projekt során összesen 10 alkalommal került sor Közösségfejlesztő tréningre. Ezeken az alkalmakon a résztvevők megismerkedhettek a projekt célkitűzéseivel, a projekt során megszerzett tapasztalatokkal, eredményekkel, illetve a projekt során összegyűjtött jó gyakorlatokkal, módszertanokkal is.
Összegezve a közösségfejlesztő tréningek tapasztalatait elmondható, hogy eredményes szakmai munka bontakozott ki mind a tíz alkalommal a résztvevő szakemberek között. A szakemberek a megismert módszertanokat, jógyakorlatokat tovább gondolva, a saját területükön, településükön, közösségükön belüli alkalmazhatóságra is kitérve vitatták meg a projekt során feltárt módszertanokat, és jógyakorlatokat. A szakemberek mindemellett nemcsak szakmai tudásukat hanem kapcsolati hálójukat is bővíthették a közösségfejlesztő tréningek alkalmaival.