KEFE

Beszámoló közösségfejlesztő tréningekről (1-3)

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jó gyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretében 10 alkalommal Közösségfejlesztő tréningeket szervezett a tapasztalatok megosztása és a disszemináció érdekében.
Az első három tréningre 2019. december 3-án, 9-én és 18-án került sor.
A tréningeken olyan szakemberek vettek részt, akik helyi ügyekkel, érdekképviselettel foglalkoznak, közösség- és településfejlesztés területén tevékenykednek és döntően civil szervezeteknél, helyi kulturális szervezeteknél, települési, városi önkormányzatoknál, helyi ifjúsági szervezeteknél dolgoznak.
A tréningek célja az volt, hogy megismertesse a projekt eredményeit, a projekt során gyűjtött jógyakorlatokat és az alkalmazható módszertanokat a résztvevő szakemberekkel, akik alkalmazhatják és tovább terjeszthetik őket.

A tréningeken a résztvevők bemutatkoztak, majd a projekt ismertetése következett. Ezután a projektből kiválasztott 3 jógyakorlatot ismertetése, megvitatása és használhatóságának értékelése következett. Az első három tréning alkalmon a Budapest 100, a Madarak és Fák Napja, a szomszédünnep, a társasházak, a közösségi kertek és a közösségi vendéglátóhelyek jógyakorlatainak kiértékelése történt meg. 

Összességében az első 3 tréning nagyon jó hangulatban és produktívan zajlott. A szakemberek nemcsak hasznos ismeretekkel, de szélesebb kapcsolati hálóval is gazdagodtak a tréningek végére. A tréning hozzájárult ahhoz, hogy a bemutatott jógyakorlatok ne csak elméleti tudásként, hanem gyakorlati relevanciákkal rendelkező, megvalósítható programokként, közösségfejlesztő módszerekként maradjanak meg a résztvevők számára. A tréning során elhangzott gyakorlati észrevételek a projektszervezők számára is hasznos visszacsatolásul szolgáltak.