KEFE

Beszámoló közösségfejlesztő tréningekről (4-6)

Az „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jó gyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretében a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 10 alkalommal Közösségfejlesztő tréningeket szervezett. A 4., 5., és 6. tréningre 2020. január 9-én, 15-én és 24-én került sor.
A Közösségfejlesztő tréning célja, hogy disszeminációs céllal átadja a projekt során megszerzett tudást, tapasztalatot a résztvevő szakemberek számára. Mindemellett alkalmas platform arra, hogy a szakértők megismerjék a projekt eredményeit, a projekt során gyűjtött jógyakorlatokat, alkalmazható módszertanokat. A közösségfejlesztő tréningek során átadott tudást később a szakemberek a munkájuk során hasznosítani tudják, ezáltal hozzájárulva a sikeres, jól működő, összetartó kisközösség(ek) létrejöttéhez. A szakemberek a tréningen megszerzett tudással kiegészülve eredményesebb közösségfejlesztő tevékenységre képesek.
A tréningeken résztvevő szakemberek döntően civil és ifjúsági szervezetektől és települési önkormányzatoktól érkeztek, ahol közösségépítéssel foglalkoznak.
A tréningek során a szakemberek megismerkedhettek egymással és megismerhették az Utca, Köz, Közöd van hozzá projektet is. Emellett a tréning lényegi részét az eddig megismert jógyakorlatok ismertetése, kiértékelése és használhatóságának vizsgálata adta. Ennek keretében a szakemberek tanulmányozták például a Sétáló Budapest, Aba település, Barcelona, a zsombói tanyasi népfőiskola jógyakorlatait, valamint vizsgálták a fenntartható városi mobilitás és az utcaközösségek kapcsolatát, az utcaközösségek szerepét a szabadidős programokban, az utcai tömegsport rendezvények, családi futóversenyek közösségépítő lehetőségeit és a játszótérépítést közösségi szinten.
Összefoglalva a három tréning tapasztalatait megállapítható, hogy a szakmberek együttgondolkodása nagyon eredményes volt. Számos hasznos gyakorlati javaslat született a jógyakorlatok alkalmazhatóságát illetően. Egyetértésre jutottak abban, hogy az utcaközösségek a cselekvő társadalom egyik alappillérei, önmaguktól meg tudnak valósítani kisebb fejlesztéseket, és nyomást tudnak gyakorolni a döntéshozókra. A nagyobb fejlesztésekhez szükség van a település vezetőinek közreműködésére, a sikeres projektek közös erővel tudnak megvalósulni.
A résztvevők nemcsak megvalósítható gyakorlati tapasztalatokkal lettek gazdagabbak, hanem egymás megismerése által bővíthették szakmai kapcsolati hálójukat is.