KEFE

Beszámoló közösségfejlesztő tréningekről (7-10)

Az „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jó gyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretében a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete 10 alkalommal Közösségfejlesztő tréningeket szervezett. A 7., 8., 9., és 10. tréningre 2020. február 3-án, 10-én, 17-én és 21-én került sor.

A Közösségfejlesztő tréning célja, hogy disszeminációs céllal átadja a projekt során megszerzett tudást, tapasztalatot a résztvevő szakemberek számára. Mindemellett alkalmas platform arra, hogy a szakértők megismerjék a projekt eredményeit, a projekt során gyűjtött jógyakorlatokat, alkalmazható módszertanokat. A közösségfejlesztő tréningek során átadott tudást később a szakemberek a munkájuk során hasznosítani tudják, ezáltal hozzájárulva a sikeres, jól működő, összetartó kisközösség(ek) létrejöttéhez. A szakemberek a tréningen megszerzett tudással kiegészülve eredményesebb közösségfejlesztő tevékenységre képesek.

A tréningeken résztvevő szakemberek döntően civil és ifjúsági szervezetektől és települési önkormányzatoktól érkeztek, ahol közösségépítéssel foglalkoznak.

A tréningek során a szakemberek megismerkedhettek egymással és megismerhették az Utca, Köz, Közöd van hozzá projektet is. Emellett a tréning lényegi részét az eddig  megismert jógyakorlatok ismertetése, kiértékelése és használhatóságának vizsgálata adta. Ennek keretében a szakemberek tanulmányozták az éjszakai polgármesterség, a közösségi vendéglátóhelyek, a közösségi kertek, a szomszédünnepek, a madarak és fák napja, a hegyközösségek, a Budapest 100 kezdeményezéseket, módszertanokat, jógyakorlatokat. Összefoglalva a 4 tréning tapasztalatait, megállapítható, hogy a szakemberek közös munkája, együtt gondolkodása eredményes volt. Számos jó javaslat, gondolat született az ismertetett jógyakorlatok alkalmazásával kapcsolatban, gondolatébresztő eszmecseréknek, javaslatoknak adott teret a közösségfejlesztő tréning. A szakemberek számára a tréning mindemellett egy nagyon jó platform volt arra, hogy más szakemberekkel együtt gondolkodva, tapasztalatokat cserélve elsajátítsanak új módszertanokat, amelyek segíthetik későbbi munkájukat. Mindemellett szakmai kapcsolati hálójukat is bővíthették.