KEFE

Beszámoló műhelymunkáról I.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózat építő workshopot tartott április 11 és 13 között.

A hálózatépítő workshop célja az volt, a projektet megvalósító és partnerszervezetek képviselői közös munkában alakítsák ki az mikroszintű helyi közösségek lehetőségeivel foglalkozó projekt szakmai kereteit. A projektben az a célunk, hogy feltérképezzük a mikroközösségekben, vagyis az egészen apró, akár utcai szintű nagyságú közösségekben rejlő együttműködési és fejlesztési lehetőségeket.

Az első napon az ismerkedés mellett előadásokra került sor, a második napon az érdeklődési körökből és személyes inspirációkból közelítettek a résztvevők a konkrét kutatási kör kijelöléséhez és eközben egy valódi, szimulált közösségi döntéshozási folyamatban is részt vettek kiscsoportokban. A harmadik napon javaslatokat tettek a jelenlévők a szakmai vezetés felé, hogy milyen témára kell fókuszálnia a primer adatfelvételnek. Ennek megfelelően, az utolsó munkanap végére körvonalazódtak olyan konkrét kérdések és kérdésblokkok, amelyeket a kérdőívben föl lehet majd tenni.