KEFE

Beszámoló műhelymunkáról III.

A műhelymunka során három nap foglalkoztunk a közösségi döntéshozással kapcsolatos projekt eddig elért eredményeinek az összefoglalásával, és a további célok kijelölésével, különösen, ami a primer adatfelvétel koordinációját, menedzselését és eredményeinek majdani feldolgozását illeti.

A workshop első napján a szakmai megvalósítók interaktív előadás keretei között mutatták be az eddigi eredményeket. Szó volt arról, hogy a közösségi döntéshozás hogyan járul hozzá az adott közösség életének javításához illetve arról, hogy a közösségfejlesztési gyakorlatok terén lehetne még fejlődni. A második napon az összefoglaló áttekintésére, véleményezésére, javaslatok tételére került sor, kiscsoportos munkával. Ezekről a módosítási javaslatokról szóbeli beszámoló készült, amelynek előadására az utolsó napon került sor. A harmadik műhelymunka-napra így összeállt az az végleges keretrendszer, amelyre a primer tudományos kutatást fel lehetett fűzni. A műhelymunka arra készítette fel a kutatási jelentést író csoportot, hogy a következő alkalommal prezentálásra kerülő empirikus adatfelvétel-eredményeket megfelelő szakmai megalapozással hozhassa el és mutathassa be a résztvevők számára. Ennek érdekében a műhelymunka utolsó napján a szakmai elemzés operatív elvégzői összegezték a műhelymunka során, annak eredményeiből összeálló, számukra legfontosabb tapasztalatokat.