KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról VII.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2018. december 12. é 14. között Szegeden.

A workshop három napja során a hazai és nemzetközi szervezetek résztvevői áttekintették a hegyközségek intézményét, megkeresték a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel, és beszámoltak saját tapasztalataikról. Ezalapján nagymértékben segítették elő egy javaslatcsomag összeállítását. Ennek része volt, hogy a hegyközségek hazai modellje biztosítja az érdekvédelmet a szakmán belül, de a társulási forma érdekvédelmet teremt a szakmán kívül is, tehát a szakma javát képviseli kormányzati, szakpolitikai szinteken egyaránt. Egy-egy hegyközség felel a hozzátartozó borvidékek arculatának kialakításáért, annak sajátos jellemzőinek megóvásáért, az egyedi ismertetőjegyek tovább örökítéséért. A hegyközségi forma minőségbiztosítást is jelent, amely egyrészt meghatározza azt a minőségbéli színvonalat, amely minden termelőtől elvárt. Ezáltal a társulási forma védi a szakma hírnevét.

A műhelymunka hasznosulása mind a megvalósítandó szakmai munka, mind az egyes nemzetközi partnerszervezetek szempontjából rendkívül hasznos volt, valamint illeszkedett a projektcélokhoz, és hozzájárult a közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködéséhez, tapasztalatcserék erősítéséhez.