KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról VIII.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2019. február 18. és 20. között Szegeden.

A workshop három napja során a hazai és nemzetközi szervezetek résztvevői áttekintették a közösségi kertek intézményét, megkeresték a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel, és beszámoltak saját tapasztalataikról. Ezalapján nagymértékben segítették elő egy javaslatcsomag összeállítását. Ez tartalmazta, hogy a közösségi kertet az egyéb szervezetek (például a KÉK egyesület) közreműködése nélkül is bármely magánszemély, szervezet, intézmény vagy akár vállalkozás is alapíthat. A közösségi kert felhasználására szükség esetén további szervezőket, vállalkozó személyeket, helyieket, akár családokat vagy szervezeteket is lehet toborozni. A kertművelés, a gyümölcs- és zöldségtermesztés körülményeinek megteremtése a városi környezetben a városlakók életének minőségnöveléséhez járul hozzá. A közösségi kertek mindezen felül a kertészkedést, növénytermesztést társasági tevékenységgé is formálják. A közös területen elérhető parcellák művelői új ismeretségekre tehetnek szert. Ez lehetőséget teremt a különböző társadalmi csoportok és generációk közötti kapcsolatok kialakítására, erősítésére.

A kezdeményezés szélesebb társadalmi hatásokat is eredményezhet: elterjedése révén nő a városlakók környezettudatossága. A közösségi kertek létesítése ezáltal magában rejti az oktatás területén hasznosítható potenciálokat is. A városi tér iránti felelősségtudat is növelhető. A közösségi kertek létesítése a városi tér használatának egy kreatív módja. Mindezeken felül a közösségi kertben megtermelt termékek (vagy egy részének) segítségével sokszor segítik hátrányos helyzetű társadalmi csoportok étkeztetését.

A műhelymunka hasznosulása mind a megvalósítandó szakmai munka, mind az egyes nemzetközi partnerszervezetek szempontjából hasznosbak bizonyult, valamint illeszkedett a projektcélokhoz, és hozzájárult a közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködéséhez, tapasztalatcserék erősítéséhez.