KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról XII.

  • A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2019. október 9. és 11. között. 

A workshop három napja során a résztvevők áttekintették az közösségi vendéglátóhelyek témakörét, megkeresték a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel, és beszámoltak saját tapasztalataikról. Ez alapján nagy mértékben segítették elő a javaslatcsomag összeállítását. Összességében az alábbiak szerint foglalhatjuk össze a megállapításokat:

• Egy-egy közösségi vendéglátóhely számos módon segítheti a helyi szervezetek és közösségek munkáját. Biztosíthat helyszínt a kezdeményezések megbeszéléseire,          támogatói összejöveteleire, érzékenyítő és integrációs programok szervezésére. Az, hogy a vendéglátóhelyek ilyen és ehhez hasonló módokon törekednek a közösségek,    szervezetek „befogadására” hozzájárul ahhoz, hogy e szervezetek és közösségek fennmaradhassanak.

• A közösségi vendéglátóhelyek olyan teret biztosítanak, ahol új közösségek is születhetnek, illetve új kezdeményezések nőhetik ki magukat. Számos olyan, a helyiek              érdekeit középpontba helyező projekt elindításában segédkezhetnek a vendéglátóhelyek, amelyek önerőből nem valósulhatnának meg.

• A kulturális és oktatási programok szabadon látogathatók az érdeklődők által, mely  elősegíti a csoportok közötti interakciókat és növeli a társadalmi nyitottságot, a                társadalmi toleranciát.

• A vendéglátóhely a környezettudatosság területén elért saját sikereit bemutatva érhet el a lakosság részéről is azonos sikereket. Hogyha egy kávézó, bár vagy étterem          igazán elkötelezett a közösségi érdekek és értékek iránt, akkor a társadalom tagjaira saját jógyakorlataival akár ösztönzőleg is hathat.