KEFE

Beszámoló Műhelymunkáról XI.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózatépítő workshopot tartott 2019. szeptember 3. és 5. között.

A hálózatépítő workshop célja az volt, hogy a résztvevő hazai és nemzetközi szervezetek képviselői a műhelymunka három napja alatt megismerhessék az éjszakai polgármesterség intézményét megtudhassák, hogy milyen feladatokkal, kötelezettségekkel és közösségformáló erővel jár egy ilyen feladatkör, valamint  megkereshessék a kapcsolódási pontokat a helyi közösségfejlesztési lehetőségekkel és beszámolhassanak saját tapasztalataikról.

A műhelymunkák során előadások, csoportos foglalkozások és viták során dolgozták fel a résztvevők a témát. Megtudhattuk, hogy az éjszakai polgármester intézménye eddig elsősorban azokban a városokban került bevezetésre, amely aktív éjszakai turizmussal rendelkezik. Ez a feladatkör nem elsődlegesen rendfenntartási céllal jött létre, de célja a helyi lakosok és a turizmus igényeire és problémáira megoldásokat, kompromisszumokat találni, annak érdekében, hogy a településen mindenki jól érezze magát.

Az éjszakai polgármesterség intézménye a legtöbb precedens teremtő városban kifejezetten erős hangsúlyt fektet az érintett felek közötti kommunikációra, csak úgy, mint a közösségi kezdeményezékben rejlő lehetőségekre. A folyamatos kommunikáció a közösség tagjaival és a mediáció biztosítása a helyi lakók, a szórakozni érkezők és a vendéglátóhelyek tulajdonosai között mind-mind elősegíti a konfliktusmentes együttműködést. A társadalmi feszültség elkerülése pedig elengedhetetlen az egyik központi cél elérése érdekében: nyugodt éjszakák a helyi lakók számára, miközben az éjszakai turizmus is virágzik tovább. A városvezetéssel és kormányzati szférával való partnerség révén olyan szakpolitikai, gazdasági és társadalmi intézkedések kerülnek bevezetésre, amelyek valóban a város és annak érintett résztvevői érdekét, biztonságát védi. Nagy jelentősége van, hogy társadalmi kezdeményezések révén e gyakorlatok jelentős mértékben építenek a közvéleményre és a közérdekre. Ez nem csak az éjszakai polgármester személyének kiválasztási módjában mutatkozik meg. Kiemelt szerepet kap a város közössége a problémák és javaslatok feltérképezése során is. Ennek eredményeként a városlakók részvételi lehetőséget kapnak a döntési folyamatokban és a stratégiák megtervezésében. Ezáltal a helyiek lakóhelyük iránti felelősségérzete fokozódik és tudatos városlakóként saját maguk is jobban ügyelnek az élhető városi légkör megteremtésére.