KEFE

Beszámoló Tanulmányútról VII.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az Az EFOP-5.2.2-17 ’Utca, köz: közöd van hozzá’ Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására című projektje a társadalmi szerepvállalás erősítése érdekében támogatja az utcaközösségek létrejöttét és fenntartható működését. A tanulmányutak célja olyan kisközösségek felkutatása és bevonása, melyek rendelkeznek a projekt értékeivel és közösségösszetartó hatással vannak a lakosokra és követendő mintaként szolgálhatnak más közösségek számára.

A projekt keretei közt 2019. október 12-én zajlott a bordányi tanulmányút, melyen az Egyesület és a nemzetközi partnerszervezetek képviselői vettek részt.

A tanulmányúton a résztvevők megismerhették a bordányi Család- és KarrierPONT, valamint az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár tevékenységét. Tanulságosak voltak a tapasztalatok, hogy mind a két szervezet milyen módon tud hatékonyan együttműködni településfejlesztési, közösségi kohéziót segítő céljaik érdekében a település vezetésével, és milyen közösség-fejlesztést segítő módszereikkel dolgoznak.

A tanulmányút sikeresnek mondható, elérte célját abban a tekintetben, hogy aktív, jól működő közösségszervező szervezeteket ismerhettek meg a résztvevők, és a célkitűzéseknek megfelelően széleskörű szakmai tapasztalatokat szereztek ezen a téren.

A résztvevők levonták a tanulmányút során tett következtetéseiket az utcaközösségek számára. Eszerint egy utcaközösségnek fontos, hogy együttműködjön az önkormányzatokkal és a politikai szervezetekkel, valamint meg kell ismernie  a környezetében működő többi szervezetet, közösséget. Fontos a különböző társadalmi csoportok bevonása, egymás kölcsönös segítése, tisztelete, valamint az önérdek helyett a közösségi érdek érvényesítése és a demokratikus döntéshozatal.

Mindkét közösség széles körű jógyakorlat gyűjteményét megismerhették a résztvevők. összeségében elmondható tehát, hogy a tanulmányúton zajlott szakmai munka illeszkedett a projekt felhívásában meghatározott célokhoz, küldetésekhez, valamint hozzájárult a közösségfejlesztő szervezetek hálózati együttműködéséhez, tapasztalatcserék erősítéséhez.