KEFE

Beszámoló Tanulmányútról V.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az Az EFOP-5.2.2-17 ’Utca, köz: közöd van hozzá’ Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására című projektje a társadalmi szerepvállalás erősítése érdekében támogatja az utcaközösségek létrejöttét és fenntartható működését. A tanulmányutak célja olyan kisközösségek felkutatása és bevonása, melyek rendelkeznek a projekt értékeivel és közösségösszetartó hatással vannak a lakosokra és követendő mintaként szolgálhatnak más közösségek számára.

A projekt keretei közt 2019. május 11-én zajlott a gyulai tanulmányút, melyen az Egyesület és a nemzetközi partnerszervezetek képviselői vettek részt.

A tanulmányút során a résztvevők betekintést nyertek a gyulai közösségi életbe és annak működésébe. Megismerhettek helyi közösségeket, utcaközösségeket és az önkormányzat kapcsolatát a helyi kisközösségekkel, szervezetekkel.

A tanulmányút mindemellett alkalmas volt arra, hogy a tapasztalatokat összegezve összehasonlítási alapként tudjon szolgálni akár más városok, települések kapcsán. Például azzal kapcsolatosan, hogy mennyiben eltérő a közösségi aktivitás, a közösség hatása a döntéshozatali folyamatokra egy faluban, kisebb városban, egy központi pozíciót betöltő városban, vagy egy egyetemi központként is funkcionáló nagyvárosban, megyeszékhelyben.

A tanulmányút során szerzett tapasztalatokat a projekt során és a jövőbeli hasznosulás során is alkalmazni lehet, csak az adott jellemzőkre, körülményekre kell szabni a tapasztaltakat. Az egyik fontos végkövetkeztetése a tanulmányútnak az, hogy a közösségi élet aktivizálásához, ösztönzéséhez elengedhetetlen, hogy legyen egy olyan támogató környezet, amit az önkormányzat tud biztosítani számukra. A közösségek és az önkormányzatok közti együttműködésekre érdemes nagy hangsúlyt fektetni, mivel mindkét fél profitálni tud belőle. A helyi lakosok pedig az együttműködések igazi nyertesei, hiszen az így megvalósuló események, programok segítik a közösség kialakulását, fejlődését. Az aktív közösségi élet pedig sok előnnyel járhat, nemcsak összetartóbb csoportosulások jönnek létre, de településfejlesztés szempontjából is lehetnek látható eredmények is. Egy aktív közösségi élettel rendelkező település, város nagyobb eséllyel tudja megtartani az ott élőket – elsősorban a fiatalokat, egy-egy kezdeményezés, ötlet pedig közösségi összefogás réven mindenki számára élvezhető eredménnyel tud szolgálni. A projekt szempontjából tehát mindenképpen hasznos volt a tanulmányút. Az itt tapasztaltak és látottak alkalmasak lehetnek arra, hogy akár a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete, akár a partnerszervezetek átemeljék azt a saját gyakorlatukba.