KEFE

Beszámoló a műhelymunkáról II.

Beszámoló a műhelymunkáról II. A háromnapos hálózatépítő workshop megszervezésének a célja az volt, hogy a beérkezett adatokat a csoport tagjai közösen, elemző szakértő segítségével áttekintsék, megállapíthassák a legérdekesebb eredményeket, és ezáltal hozzásegítsék az elemzést író csapatot, hogy melyek a kutatás legfontosabb és kevésbé fontos eredményei, mely eredményeket érdemes kijelölni a következőkben. A műhelymunka eredményeként összességében […]

Read More

Meghívó műhelymunkára II

Meghívó műhelymunkára II. A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretei között sok szeretettel meghívja a partner egyesületek képviselőit valamint az érintett célcsoport érdeklődő tagjait a projekt második hálózat építő workshopjára, amit 2018. április huszonhetedike és huszonkilencedike közt tart. […]

Read More

Beszámoló műhelymunkáról I.

Beszámoló műhelymunkáról I. A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” című projekt keretei között hálózat építő workshopot tartott április 11 és 13 között. A hálózatépítő workshop célja az volt, a projektet megvalósító és partnerszervezetek képviselői közös munkában alakítsák ki az […]

Read More

Meghívó műhelymunkára I.

Meghívó Műhelymunkára I. A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú, „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jógyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt keretei között sok szeretettel meghívja a partner egyesületek képviselőit valamint az érintett célcsoport érdeklődő tagjait a projekt első hálózat építő workshopjára, amit 2018. április 11 és 13 között tart. […]

Read More

Az elkötelezett a helyi ügyek iránt, aki hazája és Európa iránt is elkötelezett

A gazdasági alapok nagyon fontosak a közösségfejlesztésben Adatfelvételünk kvalitatív szakaszában részben közösségfejlesztésben jártas szakemberekkel készítettünk interjúkat. Általános és közös megállapításuk az volt, hogy erős gazdasági alap nélkül (ilyen például a társasházi lakóközösség, helyi érdekképviseleti formáció, stb.) ezek a szerveződéseik csak tagjaik egymás iránti elköteleződéséből fakadhat, amely azt jelenti, hogy a tagok cserélődésével a közösségek meggyengülnek, […]

Read More

A népesség rendkívüli módon mobilizálható közösségfejlesztési akciókban

A népesség rendkívüli módon mobilizálható közösségfejlesztési akciókban A primer kutatásunk egyik fő kérdése annak megállapítása volt, hogy milyen mértékben mobilizálható Magyarországon, Szlovákiában, Romániában és Szerbiában a helyi közéletben egyébként aktív és könnyen elérhető helyi lakosság (politikai, civil szervezet, különböző közösségi szervezetek munkatársai). Az eredmények azt mutatják, hogy átlagosan napi 2-4 órát szánnának szabadidőjükből a válaszadók […]

Read More

A közösség hiánya mindenütt felmerülő helyi problémának számít

A közösség hiánya mindenütt felmerülő helyi problémának számít A primer survey, tehát nagymintás kérdőíves kutatásunkban alkalmazott kérdőív fő kérdésblokkja az volt, amelyben különböző, a helyi közösséggel kapcsolatos probléma vonatkozásában kérdeztük válaszadóinkat. A feladatuk annak megállapítása volt, hogy az adott, felsorolt problémát mennyire tekintik számottevőnek a helyi kontextusban. A válaszadásra 0-10-ig terjedő, tehát 11 fokú skála […]

Read More

A survey adatfelvétel lezárulta

A survey adatfelvétel lezárulta Annak feltérképezésére, hogy milyen lehetőségek állnak rendelkezésre helyi szinten a mikroközösségek kialakítására, illetve ezek hiányát mennyire érzékelik a különböző Közép-Kelet-európai országokban, nagymintás kérdőíves lekérdezést végeztünk. A kvantitatív, kérdőíves survey adatfelvételre, illetve a kvalitatív kutatás-elemekre (interjúk, fókuszcsoportok, mentális térképezés) 2018. május-júniusában került sor – ennek során összesen több mint ötszáz, a helyi […]

Read More

Társasházak – városi mikroközösségek?

Társasházak – városi mikroközösségek? A szekunder adatelemzés során külön kitértünk annak vizsgálatára, hogy a társasházi lakóközösségek tekinthetők-e jól működő városi mikroközösségeknek. Noha számos ezzel ellentétes hatás sorolható, e közösségek gazdasági- és érdekközösségnek tekinthetők, és néhány esetben jó mintaként szolgálhatnak a városi mikroszintű közösségek számára. Magyarországon azok a személyek, akik egy meghatározott lakóépületben külön-külön lakással, vagy […]

Read More

Magyarország nagyon aktív a közösségi munkában, Budapest kevésbé

Magyarország nagyon aktív a közösségi munkában, Budapest kevésbé A szekunder adatelemzésünk eredményeként megállapítottuk, hogy az elmúlt évek során a helyi közösségekért végzett önkéntes munka Magyarországon is egyre nagyobb teret hódít. A magyar kormány a Nemzeti Önkéntességi Stratégia 2011-2020 programjával párhuzamosan a Központi Statisztikai Hivatal adatfelvételt végzett az önkéntesség helyzetéről, amely adatfelvételre 2011-ben és 2014-ben is […]

Read More