KEFE

Hogyan tovább: Utca, Köz, Közöd Van Hozzá

Véget ért az Utca, Köz, Közöd Van Hozzá projekt. Habár a projektmunka véget ért, a projekt sokrétű eredményei hosszú távon is fenntarthatóak és jól hasznosíthatóak. Ezt biztosítja az újszerűség, a kiépített tudásbázis és a nemzetközi kapcsolatháló, valamint az eredmények transznacionláis terjesztése. Egy olyan egyedülálló tudásbázis került kiépítésre, mely interaktív módon, nyilvános rendszerben tartalmaz minden hasznos információt, melyet valamennyi aktivizálódó közösség és működésüket támogató szakember hosszú távon elérhet és felhasználhat. A projekt nemzetközisége elősegítette, hogy létrejött egy transznacionális háló, amely a folyamatos tudástranszfer letéteményese. A tudásháló szereplői a létrejött kapcsolataik ápolásával és bővítésével hosszútávon fenntarthatják, fejleszthetik és nemzetközi szinten terjeszthetik a projekt eredményeit.

A projekt eredményei tehát a fenntartási időszakban továbbra is elérhetőek lesznek minden érdeklődő számára. A projekt on-line felületein megtalálhatók az elkészült dokumentációk, a kutatás, az ajánlásgyűjtemény és a kisfilmek is.

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete a továbbiakban is nagy figyelmet szentel arra, hogy tevékenységével segítse a helyi közösségek létrejöttét és működését. A projekt fenntartási időszakában fenntartja szakmai együttműködéseit a partnerszervezetekkel és törekszik hasonlóan hasznos és eredményes projektfeladatokban együttműködni velük.