KEFE

Közösségek szomszédolásának szervezése

Mi a szomszédolás? 

Közeli területen élő emberek közösségi tevékenysége. Az egyének megszólításának és bevonásának egyik fontos eszköze a Szomszédünnep, és más események, amikor               találkozás, információgyűjtés, kapcsolódási pontok keresése egyszerre zajlik.

Miért jó a szomszédolás?

 – találkozási alkalom megteremtése, az eseményeken láttatni az egyének sokaságát, a közösséget; –információgyűjtés az egyénekről;- azonosságok, közös pontok, tényezők              megtalálása;- a további kapcsolódási lehetőségek megteremtése.

Mire van szükség szomszédoláshoz?

– személyi feltételek: közösségszervezők, helyi közösségi önkéntesek

– tárgyi feltételek: terem vagy szabadtéri helyszín esetén sátor, padok, asztalok, eszközök.

– anyagi feltételek: nyomtatás, terembérlés (ha szükséges)

Szomszédolás szervezésének eszközei:

– Összehívás: postaládákba dobott meghívók, vagy ismerősi, baráti körökön keresztül. Csatlakozhat egy már meglévő eseményhez is, ahol sok ember megfordul, pl. falunap,              műsor vagy akár a piac.

– Közösségi térkép készítése: ez hivatott láttatni a még létre nem jött közösség egyes tagjait. Az utca, falu, városrész utcahálózata az ott lévő házak megjelölésével. Ide tűz fel              minden résztvevő egy kicsi zászlót a saját nevével. A közösségi térkép lényege a (belső) erőforrás megjelenítése.

– Közösségi adatbázis építése (kérdőív/adatlap): egyszerű kérdések mentén gyűjt információkat az emberekről; vállalna-e önkéntes munkát, miben járatos, miben tud                           segítséget adni, van-e olyan dolog, amiben részt venne, vagy ő szeretne valamit tanulni.

– Szomszédoló beszélgetések. Pl.: kör-kérdések, melyek témája bármi lehet, célja a közös pontok, tényezőik keresése. Nagy körök, amibe beleírhatnak pl. Hány gyermeked                van? Mi a kedvenc filmed? stb. Ezekből az egyezőségekből tervezhetők aktivitások is.

Mik a közösségi szomszédolás várható hatásai a lakóközösségre?

-az emberek jobban megismerik egymást; -láthatóvá válnak az egyének és azok mindenféle képességei, – a közös érdeklődési körök feltárulnak; – kialakul a kezdeményezők            köre, az első önkéntesek tábora;- egyre több közösségi aktivitás is történik;- bővül az önkéntesek köre; – kialakulnak a rendszeres találkozási alkalmak.

Ötletek szomszédolós programokra: Karácsonyi szabadtéri rendezvény, közös tavaszi kertrendezés, játszótér felújítás, takarítás, Asszonyok reggelije, kézműves ajándék                   készítés, ruha csere-bere, biciklitúra, filmklub.

Tájékoztatás, visszacsatolás: minden aktivitásról adjunk hírt újságban, honlapon (ha van), és az első közösségi térkép résztvevőinek e-mailben.