KEFE

Közösségszervezés lépései

Aki közösségszervezésbe, vagy fejlesztésbe vág, érdemes áttekinteni a közösségszervezés „ösztönző” típusú szerep-megközelítését, mely 6 lépésben írható le.

1. lépés:

Helyzetfeltáró munka: megismerkedni a környékkel, tájékozódás a „szomszédság” helyi történetéről, ki-mit csinál,  érintettek meghívása, bemutatkozások, informális beszélgetésekkel a félelmek, bizalmatlanság csökkentése, problémák, ötletek, vélemények  megfogalmazása.

2. lépés:

Szervező munka: a probléma azonosítása, informális beszélgetések: újak bevonása, szervezet kialakítása, feladatvállalási nyilatkozatok készítése, tagok képzése. 

3. lépés:

Egyeztetési munka / viták: SWOT analízis alapján alternatívák felállítása, megvitatása, mérlegelése. Alapértékek, közös érdekek megfogalmazása. Közös probléma, közös lépések kiválasztása.

4. lépés:

Akciók véghezvitele: munkaprojekt megvalósítása, lépésenként, majd beszámoló az eredményekről, eredmény és kiértékelés. Fontos, hogy az első akcióknál, programoknál egyértelmű dolgokkal foglalkozunk, amiben fantáziát és örömöt látnak a közösség tagjai.

5. lépés

Új projektek tervezése, a régiek ismétlése a 3-4 lépéssel, komplexebb feladatokkal. Külső kapcsolatok keresése, támogatóhálózat kiépítése. Nyomásgyakorló taktikák alkalmazása, csoportok érdekegyeztetése.

6. lépés

Munka folytatása: egy folytatólagos/állandó csoport létrehozása, ha a közösségfejlesztő feleadat szükségtelenné válik, akkor visszavonulás. A felelősség növekedni fog, egyre átfogóbb feladatok végrehajtás válhat szükségessé.