KEFE

Mi jellemzi az alulról építkező társadalmakat?

A feldolgozott szakirodalmi források alapján összesítettük azokat a meghatározó tényezőket, amely alapján a hatékonyan működő mikroszintű társadalmakat, adott esetben az utcaközösségeket definiálni tudjuk. A jól működő közösségek első tulajdonságát a többszintű hatalomgyakorlás jelenti, vagyis az, hogy a politika és a közösség összeér: a megválasztott vezetők ellenőrzik a nem megválasztott helyi csoportokat.

Fontos kritériumok közé sorolhatjuk az endogén fejlődést, mint célt, vagyis azt, hogy a közösségek számára nem a fejlesztés önmagában, hanem a helyi problémák megoldása a kitűzött cél. Ezt követi a globális-lokális kapcsolatok rendszerének szükségessége, vagyis az, hogy a helyi közösség nyitott legyen a nagyobb társadalmi struktúrákra, nemzetközi információkra, akár piacokra). Fontos, hogy a közösség maga legyen képes döntéseket hozni, ugyanakkor partneri viszonyban álljon a politikai vezetéssel. Végül, az alulról építkező társadalmak egyik meghatározó kulcsmotívuma az integrációra való törekvés, vagyis az új tagok hatékony és gyors, tartós beemelése a közösségbe. Ez utóbbi szempont kiemelten a nagyobb települések, magasabb fluktuációval leírható területén kulcskérdés.