KEFE

EFOP-1.3.5

A Katolikus Egyetemisták és Főiskola Egyesülete társadalmi szerepvállalásának erősítése

A pályázati felhívással összhangban, az abban foglalt célok Szegedi járásban történő eléréséhez kívánunk tervezett projektünk megvalósítása során minél eredményesebben hozzájárulni.

Alapvető célok:


• A helyi igényekre reflektálva új kisközösségek létrehozása, vagy a már létező kisközösségek kapacitásainak és aktivitásának, szervező erejének fejlesztése, a kisközösségek szervezett programjai tárházának bővítése a társadalmi integráció és együttműködés területein.
• Az önkéntesség népszerűsítése, önkéntességre való hajlandóság növelése, az önkéntes tevékenység általános társadalmi megbecsültségének emelése, konkrét programok megvalósítása.
• Generációk közötti együttműködés és kapcsolat javítása, a családok és a társadalmi összetartás erősítése, civil társadalom megerősítése, a társadalmi felelősségvállalás, társadalmi integráció és társadalmi szolidaritás megerősítése

Részcélok:


• Figyelemfelhívás, jó gyakorlatok felmutatása, azok a helyi társadalom igényét szolgáló eredményességének megmutatása, megvalósításuk módszertanának megismertetése, adaptációjára felkészülés, ill. annak támogatása.
• A kedvezményezett szervezetek szociális és társadalmi célú szolgáltatási kapacitásának az azonosított helyi igényekre szabott fejlesztése.
• Az önkéntes tevékenység helyi lehetőségeinek feltérképezése, ill. szervezett biztosítása, az önkéntesség népszerűsítése minden korosztály tekintetében.
• A helyi kulturális, társadalmi különbségek csökkentése konkrét programokon keresztül, hosszú távú társadalmi kapcsolatok kialakítása, célcsoport érzékenyítése, aktivitást biztosító bevonása.
• A formalizált és nem formalizált kisközösségek regionális hálózatának kiépítése, együttműködési lehetőségeinek megtalálása.
• A közösségfejlesztés területén dolgozó szakemberek képzése, tapasztalatcseréjének biztosítása, kisközösség-mentor hálózat kialakítása.

A projekt megvalósítási időszaka: 2017.04.01. – 2020.06.29.
Az elnyert támogatás összege: 24.998.760 Ft

Támogatás mértéke: 100%

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.5-16-2016-00677