KEFE

Rendezvények a közösségi kohézió erősítéséért

Kedvezményezett neve: Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete

Projekt címe: Rendezvények a közösségi kohézió erősítéséért

Projekt azonosító száma: TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2020-01543

Szerződött támogatás összege: 171 999 130 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt megvalósítási időszaka: 2021.04.01. – 2022.03.31.

 

Projekt tartalmának bemutatása:

Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete jelen projektjének célja az akcióterület lakossága közötti multigenerációs közösségi kohézió, a helyi identitás erősítése, az elvándorlás csökkentése és a városrészek közösségi megújulása, revitalizációja. A megvalósítás során a következő részcélok elérését is kitűzi:

A közösség igényeire alapozott, évkörhöz kötődő, tradicionális, szakrális ünnepek megszervezése, melyek előmozdítják a helyi közösség kohézióját és helyi identitást. Az akcióterület lakosságának széles rétegeit megszólítani, tartalmas szórakozást biztosítani, valamint a helyi önkéntesek bevonásával a társadalmi aktivitás növelni.

A projekt keretében elérendő célok illeszkedik a Szeged 1. Választókerület Fejlesztési Csoport Helyi Közösségi Fejlesztési Stratégiájának átfogó céljához, vagyis a szegedi északkeleti városrészek közösségi megújulásához és revitalizálódásához, a multigenerációs kohézió elősegítéséhez és így a város társadalmának kohéziójához.