KEFE

Tanulókör, mint közösségépítő eszköz

Mi a tanulókör?

„A tanulókör olyan önszerveződő kiscsoport, ahol a résztvevők egyeztetett rendszerességgel összejönnek, hogy az általuk meghatározott terv szerint tanuljanak, vitázzanak adott témáról, vagy kulturális, környezetvédelmi, vagy egyéb tevékenységet végezzenek. Az önképző körök munkája a tagok tapasztalatára épül, céljuk, hogy egymástól tanuljanak, együtt gondolkodjanak az általuk választott témakörben.”

 

Mi a célja a tanulókörnek?

       Tudás terjesztése, új ismeretek átadása, illetve befogadása

       A résztvevők osztoznak a tanulás eredményességéért viselt felelősségben

       Elköteleződés a közösségi-társadalmi cselekés mellett

       Nézetek és információk oldott hangulatú cseréjére.

       kommunikációs készség fejlesztése, egymásra figyelés, udvariasság, kölcsönösség, egymás munkájának elismerése, tisztelet stb.

 

Mi kell egy tanulókör létrehozásához?

– Személyi feltételek: közösségszervező ember és önkéntes tagok a közösségbe

– Tárgyi feltételek: összejöveteli terem, számítógépes kapacitás, irodaszerek

– Anyagi feltételek: terembérlés (ha szükséges)

 

Mik jellemeznek egy tanulókört?

– Csoportlétszám: 7-12 fő; minél kisebb a csoport annál nagyobb az esély az összes résztvevő aktív részvételére, de lehetőleg ne legyen 5 főnél kisebb a csoport.

– Tananyag: Szükséges egy tananyag létrehozása, ami lefedi a tanulókör tervezett számú találkozóit, ami tényeket tartalmaz, rávilágít a vitatható pontokra és útmutatást ad a               tanulókör munkájához.

– Egyenlőség és demokrácia:  Mindenki egyenlőként, aktívan vesz részt. A tanulókörben a munkát a demokratikus értékek jellemezik, a tanulókör lényegében egy                                 demokratikus kiscsoportos párbeszéd . A tanulókör munkája a résztvevők egyenlőségének elvén alapul. A résztvevők mindenben közösen határoznak

– Vezető: Feladata, hogy párbeszédre ösztönözzön, az eszmecsere párbeszédi jellegét s élvezetes légkörét biztosítsa.

– Folytonosság, tervezés és aktív részvétel: A tanulást szervezni és tervezni szükséges. A célokat a résztvevők vitatják meg, hagyják jóvá és tűzik ki, amiből következik, hogy               a tanulást valamiféle terv szerint végzik. A tanulókör résztvevőinek aktívan be kell kapcsolódniuk. A résztvevők aktív közreműködése az az alap, amire a tanulókör épül.

– Tapasztalat és együttműködés: A tanulókörben a munka a résztvevők tapasztalataiból és ismereteiből indul ki. Mindennapi tapasztalataikkal és a megélt problémákkal                       kezdve, új tudást hoznak majd a tanulókörbe. A tanulókör munkáját és előrejutását az együttműködés és a baráti szellem jellemzi, a kölcsönösen osztott és meghatározott                 célok felé tartó együttes munka. A résztvevők segítik egymást, ahelyett hogy versenyeznének. Megosztják egymással közös munkájuk eredményeit és buktatóit. Az ilyen                   tanulási helyzet biztonságot nyújt mindenki számára és hozzájárul a nyitottsághoz.