KEFE

Televíziós kampány is támogatja a projektkommunikációt

A Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Egyesülete az EFOP-5.2.2-17-2017-00084 azonosítószámú „Utca, köz: közöd van hozzá. Transznacionális jó gyakorlatok alkalmazása a helyi közösségek módszertani támogatására” projekt integrált reklámkampányának része a televíziós kommunikáció. Mivel a televízió még mindig egy igen magas presztizsű médium, ezért a projekt kommunikációban a célközönség eléréséhez hasznosan alkalmazható az egyéb marketing-mix elemek kiegészítéseként. Segítségével olyan célközösnéget érhetünk el, melyet az on-line és az egyéb off-line marketingeszközökkel nem.
A projekt során elkészült oktatófilmek és társadalmi célú kisfilmek többek közt helyi, regionális televíziókban kerültek levetítésre, mint a Bogárdi TV, a Sarkad Televízió, a Doma TV., ezzel körülbelül 53.000 emberhez értek el kisfilmjeink. 

Mivel a kisfilmekre és az oktatófilmekre érkezett visszajelzések igen pozitívak, úgy véljük a kampányunkat megfelelően támogatta a televíziós kommunikáció alkalmazása és segítette a projektünk üzeneteinek minél szélesebb körű terjesztését a lakosság körében.