KEFE

Zárul az Utca, Köz, Közöd Van Hozzá projekt

2020. február 29-el zárul a Katolikus Egyetemisták és Főiskolások Utca, Köz, Közöd Van Hozzá projektje. A nemzetközi összefogásban számos civil szervezet munkatársa és partnere segítette a közös munkát, melynek eredményeképpen minden cél és tervezett programelem határidőre és a tervezetteknek megfelelően megvalósulhatott.
A projekt működésének két éve alatt teljesítette alapvető célját, miszerint egy nemzetközi kutatásokra és együttműködésre épülő komplex ismeretanyag kidolgozásával és terjesztésével hosszú távon legyen képes hozzájárulni az aktívan és hatékonyan működő, helyi mikroszintű közösségek létrejöttéhez és fejlődéséhez. A projekt során elkészült egy nagyszabású transznacionális kutatási anyag, kiépült egy nemzetközi hálózat, valamint kompetenciafejlesztő- és közösségépítő tréningek, szakmai programok, műhelymunkák és tanulmányutak biztosították a gyakorlati tapasztalatok átadását. A létrehozott és a későbbiekben továbbfejleszthető ismeretanyag terjesztésével hosszú távon is hozzájárul a projekt az aktívan és hatékonyan működő, helyi mikroszintű közösségek létrejöttéhez és fejlődéséhez. A projekt hatására nemzetközi szinten is elindult az olyan helyi utcai szintű közösségek létrehozása, amelyek a projektből származó hasznos információk birtokában hatékonyan tudnak működni közös céljaik megvalósítása érdekében. Fontos, hogy a projekt rávilágított a magyarországi, szlovákiai, romániai és szerbiai települések és közösségek helyi problémáira, illetve az ezek érdekében, ezek megoldásának céljára mozgósítható helyi kapacitásokra.